Mustafa Ata (1945-)

1945 yılında Trabzon'da dünyaya gelen sanatçı Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim görmüş ve Adnan Çoker'in atölyesine katılmıştır.

Resimlerinde kontras renklerden yararlanan sanatçı insan bedeninin gerilim ve dinamiziminden yararlanarak eserlerini oluşturur. Fırçasını kaldırmadan tek seferde oluşturuduğu figürler kaligrafiyi çağrıştırmatır. Zaman- mekan algısından koparılan figürler mekansız bir alana sıkıştırılmışlardır. Tematik olarak, kadınlar ve mistizm; efsane, bilim ve görsel sanatlar; gelenek, gelecek, ve mitoloji arasındaki çatışma çalışmalarındaki göze çarpan konulardır.