Nebize ( ?-? )

Tuval Üzerine Yağlı Boya, İmzalı
''Peyzaj''
32x18 cm