Şadan Bezeyiş (1926-2017)

Bezeyiş 1926 yılında Balkan göçmeni bir ailede doğmuştur. Çocukluğunu Adapazarın'da geçiren sanatçının babası hatattır.

Eğitimine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde devam eden sanatçı Nurullah Berk'in atölyesinde çalışmıştır.Daha sonra Roma'da akademik hayatına devam ettmiş ve Profesör ünavını kazanmıştır. Sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci olarakta görev yapmıştır.

Eserlerini soyut bir anlayışla gerçekleştiren sanatçının figüratif kompozisyonlarında Anadolu folklorünü içeren öğeler bulunmaktadır. O dönem akademiye sanatsal anlayışıyla etki eden Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun izlerini Bezeyiş'in eserlerinde de görmekteyiz. 

Sanatçı eserlerinde biçemi figüratif ve figüratif olmayan anlayış arasında gelgitlerle biçimlenirken, özellikle soyut resimleri kübizme özgü resimsel uzamın dışına çıkarak zamanla daha dışavurumcu (ekspresyonist) bir nitelik kazandı. Böylece figüratif resimleri bir yandan kültürel, diğer yandan ise törensel bir içerik kazandı. (''Prof. Dr Şadan Bezeyiş Son Yolculuğuna Uğurlandı.'' İTU. 06 Ocak 2019 )

Şadan Bezeyiş

Tuval Üzerine Yağlı Boya

''Galata Köprüsü''

140x170 cm

 

 

Duralit Üzerine Karışık Teknik

56x41 cm